Аналітична довідка за рік

0 комментариев

Про якісний та кількісний склад педагогічних працівників району станом на 01.10.2019

Відділ освіти в межах визначених повноважень забезпечує дотримання Конституції України, реалізації Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, Кодексів Законів України про Працю, Закону України “Про відпустки”, Інструкції з ведення ділової документації, Інструкції про порядок ведення трудових книжок.

Станом на 01.10.2019 в районі працюють у ЗЗСО 162 учителя (з них 18 сумісників та 17 педпрацівників пенсійного віку) та 25 вихователів,;

Станом на 01.10.2019 педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти мають наступний освітньо-кваліфікаційний рівень ( без сумісників): з них вищу категорію мають 34 вчителя, першу 60 вчителів та 7 вихователів, другу 21 вчитель та 3 вихователя, спеціаліст 12 вчителів та 8 вихователів, без категорії 6 вчителів та 7 вихователів. Педагогічні звання: “учитель-методист”-11,”Старший учитель”- 31.

За освітою ЗЗСО (162 педпрацівника, без сумісників) району: повна вища-144, базова вища-18. 25 вихователів: повна вища – 14, базова вища -11. ПНЗ 1 основний педпрацівник — повна вища).

Фактично у 2019 році підвищили свою кваліфікацію у м.Харкові — 34 педагоги. Двооє педпрацівників ЗЗСО навчаються заочно.

В 2019-2020 навчальному році в районі працюють педагогічні працівники, які мають ержавні нагороди та відзнаки 5, з них 3 – знак “Відмінник освіти України”.

В сільській школі залишається проблемою нестача вчителів певних спеціальностей, адже три роки поспіль до району не прибуло жодного молодого спеціаліста. На сьогоднішній день в закладах загальної середньої освіти є вакансія вихователя (Куньєвський НВК). В закладах освіти району працюють вчителі не за фахом: 4, 2 — базову вищу непедагогічну освіту, 2 – вищу педагогічну освіту.